Legal

Via de website stellen wij onze voorwaarden ter beschikking. Al onze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en kunt u bekijken via onze website. Indien een papieren exemplaar wenst te ontvangen kunt u contact met ons opnemen.

Through the website we provide our conditions. All our conditions are drafted in Dutch and can be viewed on our website. If you wish to receive a printed copy please contact us.